Humanizando...

  Política de privacidade.


  APeTéCeMe Ser Amigo da Área Sanitaria de Ourense é unha asociación sen ánimo de lucro que ten como finalidade o apoio de proxectos de humanización e innovación na Área Sanitaria de Ourense. • Responsable do tratamento dos datos//
 • APeTéCeMe Ser Amigo da Área Sanitaria de Ourense
  Dirección: Rúa Ramón Puga, 52-54-32005 Ourense
  Teléfono: 722279944
  Correo electrónico: amigosasourense@gmail.com • Finalidade do tratamento dos datos//
 • Os datos persoais aportados polos interesados trataranse co obxectivo de proporcionar acceso aos contidos en liña, así como atender as solicitudes dos usuarios da web, levar un rexistro de visitas a efectos estatísticos, aplicar medidas dirixidas á seguridade da web, así como no seu caso, enviar información que poida ser do seu interese por medios electrónicos. • Tempo de conservación dos datos//
 • Durante os prazos establecidos pola lexislación aplicable, e en todo caso, mentres se manteña a vixencia do consentimento. • Lexitimación do tratamento dos datos//
 • Os datos trataranse en base ao consentimento do interesado ou en cumprimento das obrigacións legais. • Destinatario dos datos//
 • APeTéCeMe Ser Amigo da Área Sanitaria de Ourense. • Dereitos sobre os datos facilitados//
 • Pódense exercer todos os dereitos segundo a lexislación vixente de protección de datos.

  Obter confirmación por parte do responsable do tratamento de se se están a tratar os seu datos persoais, acceder aos mesmos, solicitar a rectificación de datos inexactos, a supresión de datos que xa non sexan necesarios para os fins que se recolleron, solicitar a oposición ou limitación do tratamento de datos e a portabilidade dos datos.

  Estes dereitos poderán exercerse ante o responsable do tratamento, cuxos datos figuran neste documento, achegando o correspondente documento que o identifique.

  Así mesmo, pode presentar a súa reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (rúa Jorge Juan, nº 6-28001 Madrid ou na web www.adpd.es).