Humanizando...

Valorando ideas con ilusión.

Proxectos en estudo.

As vosas propostas para mellorar.

Moitas grazas a todos aqueles que axudades a humanizar cada día coas vosas propostas.

Nesta sección iremos publicando os proxectos a medida que os vaiamos recibindo para o seu estudo e valoración, e ver se efectivamente, son viables e podemos poñelos en marcha.Grazas por participar!

Proxectos de humanización en estudo